• Bezpieczna płatność
  • Szybka dostawa
  • +49 4131 9279648

Informacje dla klientów

I. Informacje dla klientów

1. Informacje o sprzedającym

Livario GmbH
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg
Niemcy

Dyrektor:
Joseph Hennigan

Infolinia: +49 (0) 4131–9279–648
Faks: +49 (0) 4313-9179-920

2. Informacje o towarach i zawarciu umowy

Przy zamówieniu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego proces zamówienia składa się w sumie z 3 etapów: W pierwszym etapie wybierasz żądany produkt. Zasadnicze cechy towarów pokazano w odpowiednim opisie produktu. W drugim kroku możesz - w razie potrzeby - zalogować się jako nowy klient lub zalogować się jako klient w celu odzyskania danych już przez Ciebie przechowywanych. W trzecim kroku wprowadź fakturę i adres dostawy. Zawsze masz możliwość poprawienia swoich wpisów za pomocą zwykłych funkcji klawiatury i myszy oraz powrotu do poprzednich ekranów wprowadzania. Pod koniec zamówienia będziesz mieć możliwość przejrzenia wszystkich ważnych informacji istotnych z punktu widzenia umowy przed złożeniem wiążącego zamówienia, klikając przycisk „Kup”. Jeśli dostarczone towary mają wady, przysługują Ci prawne roszczenia gwarancyjne. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej, zastosowanie mają ustawowe warunki gwarancji.

3. Niewiążąca prośba o przedstawienie towaru

Prezentacja towarów w sklepie internetowym „dirndl.com” stanowi jedynie niewiążące zaproszenie do zamawiania towarów od nas. Wysłanie zamówienia nie prowadzi zatem do zawarcia umowy, ale stanowi wiążącą ofertę zawarcia z nami umowy zakupu (Livario GmbH). Umowa - dotycząca wysyłanego towaru - kończy się na dostarczeniu towaru, o czym informujemy Cię pocztą.

4. Informacje do przechowywania i drukowania tekstu umowy

Po złożeniu zamówienia masz możliwość wydrukowania go. Tekst umowy będzie przez nas przechowywany i wysyłany do Ciebie po wysłaniu zamówienia wraz z niniejszymi OWH i informacjami dla klientów w formie tekstowej (np. E-mail, faks lub list).

5. bezpłatny zwrot z Niemiec

Klienci z Niemiec mogą bezpłatnie zwrócić towar za pośrednictwem naszego portalu zwrotów. Etykieta bezpłatnej wysyłki zwrotnej musi zostać utworzona i wydrukowana w naszym portalu zwrotów na stronie https://go.livario.com . Jeśli dostarczymy produkty do klientów spoza Niemiec, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone w przypadku rezygnacji. Dotyczy to również kosztów zwrotu.

> Kliknij tutaj, aby wyświetlić portal zwrotów

6. Zasady anulowania rezerwacji

wycofanie

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres wycofania wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz (Livario GmbH, Elso-Klöver-Straße 9, 21337 Lüneburg, Niemcy, telefon: +49(0) 4131/927 964 8, faks: +49(0)4131/927 992 0) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. Za pomocą Mail, faks lub e-mail) na temat decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy, który nie jest wymagany.


Jeśli dostarczymy produkty do klientów spoza Niemiec, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone w przypadku rezygnacji.

Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa oferowana przez nas dostawa) muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klienci z Niemiec mogą bezpłatnie zwrócić towar za pośrednictwem naszego portalu zwrotów. Etykieta bezpłatnej wysyłki zwrotnej musi zostać utworzona i wydrukowana w naszym portalu zwrotów na stronie https://go.livario.com . Jeśli dostarczymy produkty do klientów spoza Niemiec, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone w przypadku rezygnacji. Dotyczy to również kosztów zwrotu. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę. Możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Musisz zapłacić tylko za możliwą utratę wartości towarów, jeśli utrata wartości wynika z postępowania, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

II Ogólne warunki handlowe

§ 1 Zakres

W przypadku relacji biznesowych między Livario GmbH a nabywcą poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie w ich aktualnej wersji w momencie składania zamówienia. Odmienne warunki nabywcy mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Livario GmbH wyraźnie zgodzi się na ich ważność.

§ 2 Zawarcie umowy

Prezentacja towarów w sklepie internetowym „dirndl.com” stanowi jedynie niewiążące zaproszenie do zamawiania towarów od nas. Przesyłając do nas zamówienie, składasz wiążącą ofertę zawarcia z nami umowy zakupu (Livario GmbH). Natychmiast potwierdzimy otrzymanie twojego zamówienia przez e-mail. W tym e-mailu potwierdzającym nie widać jeszcze akceptacji umowy. Decyzja o przyjęciu zamówienia zależy od nas. Jeśli nie zrealizujemy zamówienia, niezwłocznie poinformujemy Cię o tym. Przyjęcie przez nas oferty następuje poprzez dostawę towaru. O wysyłce poinformujemy Cię e-mailem. W przypadku towarów z tego samego zamówienia, które nie zostały wysłane i nie zostały wymienione w tym e-mailu, nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Livario GmbH sprzedaje towary tylko osobom pełnoletnim, dorosłym.

§ 3 Ceny, wysyłka i płatność

Podane ceny są cenami ostatecznymi i zawierają ustawowy podatek od wartości dodanej. W razie potrzeby dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są określone osobno w odpowiedniej prezentacji produktu w ofercie. Dostawy do krajów spoza Unii Europejskiej mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, takimi jak dodatkowe podatki i / lub cła, takie jak cła. W naszym sklepie dostępne są obecnie następujące metody płatności:  

- Paypal (płacisz kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy internetowego Paypal.) Musisz się tam zarejestrować lub dokonać pierwszej rejestracji, potwierdzić dane dostępowe i potwierdzić zamówienie płatnicze do nas (w razie potrzeby z wyjątkiem dostępu dla gości). Dalsze informacje zostaną podane w trakcie procesu zamawiania. )

- Karta kredytowa (obciążenie karty kredytowej jest naliczane po pomyślnym zakończeniu zamówienia w sklepie internetowym).

§ 4 Zastrzeżenie własności

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.

§ 5 Prawa autorskie

Cała zawartość Witryny, w tym tekst, grafika, zdjęcia, obrazy, ruchome obrazy, dźwięki, ilustracje i oprogramowanie, jest naszą własnością lub jest własnością naszych powiązanych firm, licencjobiorców i / lub dostawców treści. Ta treść jest chroniona prawem autorskim i innymi prawami. Ich użycie jest dozwolone tylko za naszą wyraźną zgodą.

§ 6 Obowiązujące prawo

Obowiązuje prawo niemieckie z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ, a także niemieckiego międzynarodowego prawa prywatnego.

 

Wyświetlony