• Bezpieczna płatność
 • Szybka dostawa
 • +49 4131 9279648

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym sklepem internetowym. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej szczegółowo informujemy o przetwarzaniu twoich danych.

1. Dostęp do danych i hosting

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania danych osobowych. Za każdym razem, gdy wywoływana jest strona internetowa, serwer internetowy po prostu automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę pobrania, ilość przesłanych danych oraz dostawcę żądającego (dane dostępowe) i dokumentuje pobieranie.

Te dane dostępowe są oceniane wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania strony, a także ulepszenia naszej oferty. Zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO zachowanie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważenia interesów, w prawidłowej prezentacji naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe zostaną usunięte nie później niż siedem dni po zakończeniu wizyty na stronie.

Usługi hostingowe świadczone przez osoby trzecie
W ramach przetwarzania w naszym imieniu zewnętrzny dostawca świadczy usługi hostingu i wyświetlania strony internetowej. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które są przede wszystkim uzasadnione w celu wyważenia naszych interesów, w celu prawidłowego przedstawienia naszej oferty. Wszystkie dane zebrane w ramach korzystania z tej witryny lub w formularzach przedstawionych w sklepie internetowym, jak opisano poniżej, będą przetwarzane na jego serwerach. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w ramach opisanych tutaj.

Ten usługodawca znajduje się na terenie kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Zbieranie i wykorzystywanie danych w celu realizacji umowy i otwarcia konta klienta

Gromadzimy dane osobowe, jeśli dobrowolnie podasz je nam w ramach zamówienia, kontaktując się z nami (np. Za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mail) lub otwierając konto klienta. Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ w takich przypadkach potrzebujemy danych obowiązkowych dla umowy lub do przetworzenia twojego kontaktu lub otwarcia konta klienta i bez ich specyfikacji, zamówienia i / lub otwarcia konta, lub nie możemy wysłać kontaktu , Zebrane dane są pokazane w odpowiednich formularzach wejściowych. Korzystamy z danych przekazanych przez Ciebie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO do obsługi kontraktów i przetwarzania zapytań. Po zakończeniu umowy lub usunięciu konta klienta Twoje dane zostaną ograniczone do dalszego przetwarzania i usunięte po upływie podatkowych i komercyjnych okresów przechowywania, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystania danych, jest prawnie dozwolone i o czym informujemy w tym oświadczeniu. Usunięcie konta klienta jest możliwe w dowolnym momencie i można to zrobić, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej lub za pośrednictwem wyznaczonej funkcji na koncie klienta.

3. Transfer danych

W celu wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b DSGVO, przekazujemy Twoje dane firmie spedycyjnej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostarczenia zamówionego towaru. W zależności od tego, który dostawca usług płatniczych wybierzesz w procesie zamówienia, prześlemy zgromadzone dane płatnicze do instytucji płatniczej odpowiedzialnej za płatność oraz wszelkich dostawców usług płatniczych zleconych przez nas do wybranej usługi płatniczej. Częściowo wybrani dostawcy usług płatniczych sami zbierają te dane, o ile utworzysz tam konto. W takim przypadku należy zalogować się do dostawcy usług płatniczych przy użyciu danych dostępowych podczas procesu zamawiania. W tym zakresie obowiązuje polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

Korzystamy z dostawców usług płatniczych mających siedzibę poza Unią Europejską. Przekazywanie danych osobowych do tej firmy odbywa się wyłącznie w kontekście konieczności wykonania umowy.

Transfer danych do dostawcy usług spedycyjnych
O ile wyraziłeś nam wyraźną zgodę podczas lub po złożeniu zamówienia, udzielimy Ci zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. DSGVO przekazuje Twój adres e-mail i numer telefonu wybranemu dostawcy usług spedycyjnych, aby mógł się z Tobą skontaktować przed dostawą w celu powiadomienia lub koordynacji dostawy.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktowej opisanej poniżej lub bezpośrednio do dostawcy usług transportowych na adres kontaktowy wymieniony poniżej. Po odwołaniu usuniemy Twoje dane w tym celu, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w tym oświadczeniu.

Inspektor ochrony danych DHL
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
53250 Bonn

UPS Europe SA
Uwaga: organ ochrony danych
Ave Ariane 5
Bruksela, B-1200
Belgia

4. Biuletyn e-mail i reklama pocztowa

Reklama e-mail z rejestracją do newslettera
Jeśli zapiszesz się do naszego biuletynu, wykorzystamy wymagane lub osobno podane przez Ciebie dane do regularnego wysyłania Ci naszego biuletynu e-mail na podstawie Twojej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. wysłać DSGVO.

Rezygnacja z biuletynu jest możliwa w dowolnym momencie i można to zrobić albo poprzez wiadomość na opcję kontaktową opisaną poniżej, albo poprzez dedykowany link w biuletynie. Po rezygnacji z subskrypcji usuniemy Twój adres e-mail, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystywanie danych lub zastrzegamy sobie prawo do dalszego wykorzystywania danych, co jest dozwolone przez prawo i o czym informujemy Cię w tym oświadczeniu.

Reklama e-mail bez rejestracji do newslettera i prawa do sprzeciwu
Jeśli otrzymamy Twój adres e-mail w związku ze sprzedażą towaru lub usługi i nie wyrazisz sprzeciwu, zastrzegamy sobie prawo, na podstawie § 7 ust. 3 UWG regularnie oferuje podobne produkty, takie jak już zakupione do wysłania pocztą elektroniczną z naszego asortymentu. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, w ramach promocyjnych działań naszych klientów.
Możesz sprzeciwić się wykorzystaniu swojego adresu e-mail w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej lub poprzez dedykowany link w wiadomości e-mail, bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty transmisji stawki podstawowej.

Biuletyn zostanie wysłany w ramach przetwarzania w naszym imieniu przez usługodawcę, na który przekazujemy Twój adres e-mail.

Ten usługodawca ma siedzibę w USA i jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Aktualne zaświadczenie może tu być przeglądane. W wyniku umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Reklama pocztowa i twoje prawo do sprzeciwu
Ponadto zastrzegamy sobie prawo do używania imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego do własnych celów reklamowych, np. W celu przesyłania ciekawych ofert i informacji o naszych produktach pocztą. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które są przede wszystkim uzasadnione w celu wyważenia naszych interesów, poprzez promocyjne podejście do naszych klientów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.

Wiadomości reklamowe są dostarczane w ramach przetwarzania w naszym imieniu przez usługodawcę, któremu przekazujemy Twoje dane.
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przechowywaniu i wykorzystywaniu twoich danych do tych celów, wysyłając wiadomość do opcji kontaktu opisanej poniżej.

5. Wykorzystanie danych w przetwarzaniu płatności

kredytowej sprawdzić
Jeśli dokonamy przedpłaty, np. Przy zakupie na konto, konieczne jest zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 2 lit. DSGVO wymagane do uzyskania informacji o tożsamości i danych kredytowych od wyspecjalizowanych firm usługowych (agencji informacji kredytowej). W tym celu przekażemy Twoje dane osobowe wymagane do kontroli kredytowej do następujących firm:

SCHUFA Holding AG
Sposób kormorana 5
65201 Wiesbaden

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstrasse 11
41460 Neuss

Pod uwagę zostaną wzięte odpowiednie środki w celu ochrony twoich praw, wolności i uzasadnionych interesów. Masz okazję przedstawić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję, nawiązując kontakt z opcjami kontaktu opisanymi poniżej. Po zakończeniu umowy Twoje dane przetwarzane w tym celu zostaną usunięte, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na dalsze wykorzystanie swoich danych lub jeśli zastrzegamy sobie prawo do korzystania z danych poza tym, co jest dozwolone przez prawo i o czym poinformujemy Cię w niniejszym oświadczeniu.

Kontrola tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze usług płatniczych Klarna
Jeśli zdecydujesz się na usługi płatnicze Klarna, prosimy o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. DSGVO, które możemy przekazać Klarnie danych niezbędnych do przetworzenia płatności oraz kontroli tożsamości i zdolności kredytowej. W Niemczech agencje informacji kredytowej wymienione w polityce prywatności Klarna mogą być wykorzystywane do kontroli tożsamości i kontroli kredytowej.
Otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności wykorzystują Klarnę do zrównoważonej decyzji o utworzeniu, wdrożeniu lub rozwiązaniu stosunku umownego.
Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na poniższe dane kontaktowe. W związku z tym możemy nie być w stanie zaoferować określonych opcji płatności. Możesz również w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na wykorzystanie danych osobowych przeciwko Klarna.

Sprawdzanie tożsamości i zdolności kredytowej przy wyborze metod płatności Billpay
Jeśli wybierzesz jedną z opcji płatności naszego partnera Billpay GmbH , podczas procesu składania zamówienia zostaniesz poproszony o przesłanie do Billpay danych wymaganych do rozliczenia płatności oraz kontroli tożsamości i zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. w celu spełnienia RODO. Jeśli wyrazisz zgodę, Twoje dane (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, numer telefonu oraz, jeśli kupiłeś za pomocą polecenia zapłaty, dane konta) i dane powiązane z zamówieniem zostaną przesłane do Billpay.
Do celów własnych kontroli tożsamości i kontroli kredytowej Billpay lub jego podmioty stowarzyszone na zlecenie Billpay przekazują dane agencjom informacji kredytowej (biurom kredytowym) i otrzymują informacje kredytowe na podstawie procedur matematyczno-statystycznych, w tym danych adresowych. Szczegółowe informacje na ten temat oraz stosowane agencje kredytowe można znaleźć w polityce prywatności Billpay GmbH. Otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności są wykorzystywane przez Billpay GmbH do podjęcia zrównoważonej decyzji w sprawie ustanowienia, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego.
Ponadto Billpay wykorzystuje fundusze stron trzecich do wykrywania oszustw i zapobiegania im. Dane uzyskane za pomocą tych narzędzi mogą być przechowywane w postaci zaszyfrowanej przez osoby trzecie, dzięki czemu są one czytelne tylko dla Billpay. Tylko jeśli wybierzesz metodę płatności naszego partnera kooperacyjnego Billpay, dane te zostaną wykorzystane, w przeciwnym razie dane wygasną automatycznie po 30 minutach.
Możesz odwołać swoją zgodę na Billpay w dowolnym momencie. Jednak Billpay może nadal mieć prawo do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, jeśli jest to wymagane zgodnie z warunkami umowy lub zgodnie z wymogami prawa lub zgodnie z nakazem sądu lub agencji.

Kontrola wiarygodności kredytowej i ocena punktowa przy wyborze BillSAFE (faktura zakupu PayPal)
Jeśli zdecydujesz się na użycie metody płatności „BillSAFE” na fakturze PayPal (www.billsafe.com), w procesie składania zamówienia zostaniesz poproszony o przesłanie do PayPal danych wymaganych do przetworzenia płatności oraz weryfikacji tożsamości i kontroli kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. w celu spełnienia RODO. Jeśli wyrazisz zgodę, dane te zostaną przesłane do PayPal. W celu własnej kontroli tożsamości i zdolności kredytowej PayPal lub firmy partnerskie zlecone przez PayPal przesyłają dane do biur informacji kredytowej i otrzymują informacje z tych informacji, a także informacje o wiarygodności kredytowej oparte na procedurach matematyczno-statystycznych, które obejmują między innymi dane adresowe. Szczegółowe informacje na ten temat oraz o biurach kredytowych można znaleźć w informacjach o ochronie danych dostarczonych przez PayPal .
Otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieństwie niewywiązania się z płatności są wykorzystywane przez Paypal do rozważenia decyzji o ustanowieniu, realizacji lub rozwiązaniu stosunku umownego.
Możesz odwołać swoją zgodę na PayPal w dowolnym momencie. PayPal może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, jeśli jest to wymagane zgodnie z warunkami umowy, zgodnie z wymogami prawa lub zgodnie z nakazem sądu lub agencji.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na warunki i oświadczenia o ochronie prywatności dostawców usług finansowych, z którymi ściśle współpracujemy:

Sofortüberweisung (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium)
Polityka prywatności: https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/

Amazon Pay (Amazon Payments Europe SCA, 5 Rue Plaetis, 2338 Luksemburg)
Polityka prywatności: https://payments.amazon.de/help/201751600
Umowa użytkowania usługi Amazon Pay: https://payments.amazon.de/help/201751590

PayPal (PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg)
Polityka prywatności: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
Warunki PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legal


6. Integracja odznaki zaufania Trusted Shops

Aby wyświetlić naszą pieczęć jakości Trusted Shops i zebrane recenzje, a także ofertę produktów Trusted Shops dla kupujących po złożeniu zamówienia, na tej stronie znajduje się odznaka zaufania Trusted Shops.

Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Trustbadge i reklamowane z nim usługi są oferowane przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia.
Po wywołaniu Trustbadge serwer sieciowy automatycznie zapisuje tak zwany plik dziennika serwera, który zawiera na przykład twój adres IP, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych oraz dostawcę (dane dostępowe) i dokumentuje połączenie. Te dane dostępowe nie zostaną ocenione i automatycznie zastąpione w ciągu siedmiu dni po zakończeniu wizyty na stronie.
Dalsze dane osobowe są przekazywane tylko do Trusted Shops, o ile użytkownik wyraził na to zgodę, decyduje po zrealizowaniu zamówienia na korzystanie z produktów Trusted Shops lub już się zarejestrował. W takim przypadku obowiązuje umowa między Tobą a Trusted Shops.

7. Pliki cookie, analityka internetowa i reklama

Aby uatrakcyjnić wizytę na naszej stronie internetowej i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, wyświetlanie odpowiednich produktów lub badanie rynku, używamy tak zwanych plików cookie na różnych stronach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Niektóre używane przez nas pliki cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. Po zamknięciu przeglądarki (tak zwane pliki cookie sesji). Inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie (trwałe pliki cookie). Czas przechowywania można znaleźć w przeglądzie w ustawieniach plików cookie w przeglądarce internetowej. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Każda przeglądarka różni się sposobem zarządzania ustawieniami plików cookie. Jest to opisane w menu Pomoc każdej przeglądarki, które wyjaśnia, jak zmienić ustawienia plików cookie. Można je znaleźć dla odpowiedniej przeglądarki pod następującymi linkami:
Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari ™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome ™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&hlrm=pl&answer=95647
Firefox ™ https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Brak akceptacji plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

W ramach korzystania z Google Analytics (patrz poniżej) ta strona internetowa wykorzystuje również tak zwany plik cookie DoubleClick, który pozwala rozpoznać przeglądarkę podczas odwiedzania innych stron internetowych. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Informacje generowane automatycznie przez plik cookie na temat odwiedzania tej witryny są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Adres IP ulega skróceniu poprzez aktywację anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej przed przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.

Google wykorzysta te informacje do opracowania raportów na temat aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z witryną. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, w celu optymalnego marketingu naszej strony internetowej. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w zakresie, w jakim osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Po wygaśnięciu celu i zakończeniu korzystania z Google DoubleClick przez nas dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte.
Google Double Click to oferta firmy Google LLC. (Www.google.de).
Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualne zaświadczenie może tu być przeglądane. W wyniku umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Za pomocą tego linku możesz wyłączyć plik cookie DoubleClick. Ponadto możesz dowiedzieć się o ustawieniach plików cookie i wprowadzić zmiany w Digital Advertising Alliance . Na koniec możesz ustawić swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informacje o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie. Brak akceptacji plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Wykorzystanie Google (Universal) Analytics do analityki internetowej
W celu analizy witryny ta witryna korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC (www.google.com). Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, w zoptymalizowanej prezentacji naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics korzysta z metod, które pozwalają analizować korzystanie z witryny, takich jak pliki cookie. Automatycznie gromadzone informacje o korzystaniu z tej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Aktywując anonimizację adresu IP na tej stronie, adres IP zostanie skrócony przed przesłaniem w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Anonimowy adres IP podany przez Google Analytics w ramach Google Analytics zasadniczo nie będzie łączony z innymi danymi dostarczonymi przez Google. Po celu i zakończeniu korzystania z Google Analytics przez nas dane zebrane w tym kontekście zostaną usunięte.

Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualne zaświadczenie może tu być przeglądane. W wyniku umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych (w tym adresu IP) generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny przez Google i przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki możesz kliknąć ten link, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics w tej witrynie w przyszłości. Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć link.

Criteo

Korzystamy z usług Criteo SA, 32 Rue Blanche - 75009 Paryż - Francja. Podczas odwiedzania naszych stron internetowych lub dokonywania zakupu zanonimizowane dane dotyczące przeglądanych lub kupowanych produktów są przechowywane w plikach cookie w celu identyfikacji identyfikatorów przeglądarki (tak zwane identyfikatory reklamowe / identyfikatory reklamowe). Jeśli następnie przejrzysz witryny partnerów lub użyjesz aplikacji od partnerów, przeglądarka lub urządzenie zostanie rozpoznane przez identyfikator reklamowy. Możemy wtedy wyświetlać Ci nasze reklamy tam lub za pośrednictwem Criteo, partnerzy będą reklamować na podstawie zachowań użytkowników / surfowania na naszej stronie (ograniczone do twoich wizyt w ciągu ostatnich 30 dni).

Twoje sprzeczności techniczne

Jeśli tymczasowo lub ogólnie nie chcesz już korzystać z naszej usługi dostosowanej do naszych produktów, możesz ją dezaktywować jednym kliknięciem myszy lub, jeśli dotyczy, podczas korzystania z aplikacji za pomocą ustawień w aplikacji. Znajdziesz albo informację o linku w banerze reklamowym, zwykle oznaczonym „i” (dla informacji), który przeniesie Cię na kolejne strony w celu wyłączenia tej funkcji.
Criteo wyjaśnia również tutaj na https://www.criteo.com/privacy/ jak zamknąć usługę.

Alternatywnie możesz wyłączyć korzystanie z takich plików cookie przez dużą liczbę zewnętrznych dostawców, na przykład poprzez wywołanie strony dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej http://www.networkadvertising.org/choices/ i dokonanie tam odpowiednich ustawień.

Reklamy Bing

Nasz sklep internetowy korzysta z programu reklamowego Bing Ads i powiązanego śledzenia konwersji, usługi analitycznej świadczonej przez Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, „Microsoft”). Po kliknięciu reklamy z Microsoft Bing Ads na urządzeniu zostanie ustawiony plik cookie, który będzie używany do śledzenia konwersji. Jeśli odwiedzasz witrynę naszego sklepu internetowego i plik cookie śledzenia konwersji jest nadal aktualny, wówczas Microsoft Bing Ads i możemy stwierdzić, że kliknąłeś reklamę wyświetlaną w Bing Ads i zostałeś przekierowany na stronę. Używamy informacji zebranych za pomocą pliku cookie śledzenia konwersji do tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Microsoft Bing Ads. Dowiadujemy się między innymi o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę, którą zamieściliśmy w Microsoft Bing Ads, i tym samym weszli na stronę naszego sklepu internetowego.
Możesz uzyskać dostęp do warunków ochrony danych firmy Microsoft dotyczących przetwarzania zebranych danych pod następującym linkiem: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/ .

Twoje sprzeczności techniczne

Reklamy Bing można dezaktywować w dowolnym momencie. Postępuj zgodnie z instrukcjami http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out .

Hotjar

Aby poprawić komfort użytkowania naszych stron internetowych, korzystamy z oprogramowania Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Korzystając z Hotjar, możemy mierzyć i oceniać zachowanie użytkownika (ruchy myszy, kliknięcia, wysokość przewijania itp.) Na naszej stronie internetowej. W tym celu pliki cookie Hotjar na urządzeniach użytkowników i użytkownicy mogą takie dane. B. Informacje o przeglądarce, systemie operacyjnym, czasie przechowywania na stronie itp. Sklepie.

FactFinder

Ta strona korzysta z narzędzia wyszukiwania Factfinder, programu Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstr. 17, 75172 Pforzheim.
Odwiedzając naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania można ocenić statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza twoich zachowań podczas surfowania jest zwykle anonimowa; nie można wyśledzić zachowania podczas surfowania. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. https://www.fact-finder.de/datenschutz.html

Czcionki Google

Na tych stronach internetowych używane są czcionki zewnętrzne, czcionki Google. Google Fonts to usługa firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Integracja tych czcionek internetowych odbywa się za pomocą wywołania serwera, zwykle serwera Google w USA. Zostanie to przesłane do serwera, który z naszych witryn odwiedziłeś. Ponadto adres IP przeglądarki terminala osoby odwiedzającej tę stronę internetową jest przechowywany przez Google. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Polityką prywatności Google, którą można znaleźć tutaj: www.google.com/fonts#AboutPlace:about www.google.com/policies/privacy/

Menedżer tagów Google

Ta strona internetowa korzysta z Google Inc. Google Tag Manager do analityki internetowej (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Tag Manager to rozwiązanie, które umożliwia marketerom zarządzanie tagami witryn z jednego interfejsu. Samo narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) to domena bez plików cookie i nie gromadzi danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Narzędzie uruchamia inne tagi, które mogą gromadzić dane. Menedżer tagów Google nie ma dostępu do tych danych.

Twoje sprzeczności techniczne

Jeśli wyłączone na poziomie domeny lub pliku cookie, pozostanie w mocy dla wszystkich tagów śledzących zaimplementowanych w Google Tag Manager. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Piksele Facebooka

Nasza strona wykorzystuje piksel akcji odwiedzającego Facebooka do pomiaru konwersji, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

W ten sposób zachowanie odwiedzających witrynę można śledzić po przekierowaniu na stronę dostawcy, klikając reklamę na Facebooku. W rezultacie skuteczność reklam na Facebooku można ocenić do celów statystycznych i badań rynkowych, a przyszłe środki reklamowe zoptymalizować.

Gromadzone dane są dla nas anonimowe, ponieważ jako operator tej strony nie możemy wyciągać wniosków na temat tożsamości użytkowników. Dane są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych, zgodnie z dyrektywą o wykorzystaniu danych na Facebooku . W rezultacie Facebook może umożliwić wyświetlanie reklam na Facebooku i poza Facebookiem. Jako operator strony nie możemy wpływać na to wykorzystanie danych.

W polityce prywatności Facebooka znajdziesz więcej informacji na temat ochrony twojej prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Twoje sprzeczności techniczne

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklam opartych na wykorzystaniu z Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/preferentialmanagement/.

Wizualne optymalizatory witryn

(1) Ta strona internetowa kontynuuje analizę zachowań użytkowników poprzez tak zwane testy A / B. Możemy pokazać Ci nasze strony internetowe z nieco zróżnicowaną zawartością. To pozwala nam analizować naszą ofertę, regularnie ją ulepszać i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Żadne dane osobowe nie będą gromadzone. Podstawą prawną badania A / B jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.

(2) Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika w celu przeprowadzenia tej oceny.

(3) Możesz zapobiec ocenie, usuwając istniejące pliki cookie i zapobiegając przechowywaniu plików cookie. Jeśli uniemożliwisz przechowywanie plików cookie, zwracamy uwagę, że możesz nie być w stanie korzystać z naszej witryny w pełnym zakresie. Zapobieganie przechowywaniu plików cookie jest możliwe poprzez ustawienie w przeglądarce. Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie anonimowo gromadzonych danych gości, możesz zapobiec ich użyciu poniższego linku (http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php). Ta strona internetowa generuje nowy link, kopiując link odwiedzonej strony do podanego pola, umożliwiając korzystanie z witryny bez rejestrowania wykonanych operacji. Zwracamy uwagę, że nie jest to zapisywane ustawienie, ale link musi zostać ponownie wygenerowany podczas ponownej wizyty lub odwiedzania innej strony internetowej.

(4) Przed przeprowadzeniem analiz adresy IP są skracane. Można zatem wykluczyć bezpośredni związek osobisty. Adres IP przesłany przez twoją przeglądarkę nie będzie łączony z innymi gromadzonymi przez nas danymi.

(5) Usługodawcą analizy jest Visual Website Optimizer (oferta Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, Indie). Informacje na temat prywatności stron trzecich są dostępne na stronie vwo.com/privacy-policy/ .

Ve Interactive

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię retargetowania od Ve Interactive Limited, 15-19 Bakers Row, Londyn, EC1R 3DG. Stosowane są fragmenty Ve Interactive Java, które są uruchamiane na komputerze podczas korzystania ze strony internetowej i które pozwalają analizować korzystanie ze strony internetowej i wprowadzać dane z pamięci podręcznej na stronie internetowej. Informacje generowane w ten sposób na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Ve Interactive w Londynie i tam przechowywane przez maksymalnie 30 dni. W naszym imieniu Ve Interactive wykorzysta te informacje, aby przesłać Ci pocztą e-mail dane z pamięci podręcznej, jeśli połączenie z twoim komputerem stanie się niestabilne lub zerwane. Dane przesyłane przez VeApps z przeglądarki nie zostaną scalone z innymi danymi w witrynie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, absolutnie anonimowe dane będą przechowywane w plikach cookie na twoim komputerze i usuwane po 30 dniach. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do oceny statystycznej. Znajdź więcej informacji o tym, jak Ve Interactive Ltd. Możesz również przetwarzać swoje dane i wyłączyć śledzenie na stronie http://www.veinteractive.com/about-us/legal-policies/veads-privacy-policy/

Oferty kuponów Sovendus GmbH

Aby wybrać interesującą ofertę kuponów, pseudonimizujemy i szyfrujemy hash twojego adresu e-mail i adresu IP do Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pseudonimizowana wartość skrótu adresu e-mail zostanie wykorzystana w celu uwzględnienia potencjalnego sprzeciwu wobec reklamy ze strony Sovendus (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 lit. c) DSGVO). Adres IP jest wykorzystywany przez Sovendus wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych i z reguły jest anonimowy po siedmiu dniach (art. 6 ust. 1 DSGVO). Do celów rozliczeniowych przesyłamy również pseudonimizowany numer zamówienia, wartość zamówienia z walutą, identyfikator sesji, kod kuponu i znacznik czasu do Sovendus (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Jeśli jesteś zainteresowany ofertą kuponową od Sovendus, nie ma konfliktu reklamowego z twoim adresem e-mail i klikniesz baner kuponu wyświetlany tylko w tym przypadku, zaszyfrujemy Twój adres, imię i adres e-mail do Sovendus Przygotowanie kuponu (art. 6 ust. 1 lit. b), f DSGVO).

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Sovendus można znaleźć w internetowych wytycznych dotyczących ochrony danych na stronie www.sovendus.de/datenschutz .

Zalety oferowane przez Sovendus GmbH

W celu wybrania interesującej oferty o znaczeniu regionalnym pseudonimizujemy i kodujemy pozdrowienie, rok urodzenia, kraj, kod pocztowy, wartość skrótu adresu e-mail i adres IP do Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Pseudonimizowana wartość skrótu adresu e-mail będzie również wykorzystywana w celu uwzględnienia potencjalnego sprzeciwu wobec reklamy ze strony Sovendus (art. 21 ust. 3, art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Adres IP jest wykorzystywany przez Sovendus wyłącznie do celów bezpieczeństwa danych i z reguły jest anonimowy po siedmiu dniach (art. 6 ust. 1 DSGVO).

W zakresie, w jakim jest to konieczne dla danej oferty świadczeń, klikając na ofertę korzyści dla Sovendus od nas swoje imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail i / lub numer telefonu w ramach przygotowań do spersonalizowanego wniosku o przesłanie oferty świadczenia u dostawcy produktu w postaci zaszyfrowanej (art. 6 ust. .1 b, f DSGVO).
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Sovendus można znaleźć w internetowych wytycznych dotyczących ochrony danych na stronie www.sovendus.de/datenschutz .

8. Reklama za pośrednictwem sieci marketingowych

Remarketing Google AdWords
Google Adwords promuje tę witrynę w wynikach wyszukiwania Google i na stronach internetowych osób trzecich. W tym celu podczas odwiedzania naszej witryny Google ustawia tak zwany remarketingowy plik cookie, który automatycznie zezwala na CookieID oparty na zainteresowaniach i na podstawie odwiedzanych stron na reklamach opartych na zainteresowaniach. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, w optymalnym marketingu naszej strony internetowej zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Po wygaśnięciu i zakończeniu korzystania przez nas z remarketingu Google AdWords dane zgromadzone w tym kontekście zostaną usunięte.

Dodatkowe przetwarzanie nastąpi tylko wtedy, gdy wyrazisz zgodę na połączenie przez Google Twojej historii przeglądania Internetu i aplikacji z Twoim kontem Google oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google w celu personalizacji reklam w Internecie zob. W takim przypadku, gdy zalogujesz się do Google podczas wizyty na naszej stronie, Google użyje twoich danych z danymi Google Analytics do utworzenia i zdefiniowania list odbiorców do remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google tymczasowo powiąże Twoje dane osobowe z danymi Google Analytics w celu utworzenia odbiorców.

Remarketing Google AdWords to oferta firmy Google LLC (www.google.com). Google LLC ma siedzibę główną w USA i posiada certyfikat EU-US Privacy Shield. Aktualne zaświadczenie może tu być przeglądane. W wyniku umowy między USA a Komisją Europejską ta ostatnia ustanowiła odpowiedni poziom ochrony danych dla firm certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności.

Możesz wyłączyć remarketingowy plik cookie za pomocą tego linku . Ponadto możesz dowiedzieć się o ustawieniach plików cookie i wprowadzić zmiany w Digital Advertising Alliance .

Facebook Custom Audiences
Aby promować oparte na zainteresowaniach reklamy odwiedzających naszą witrynę podczas odwiedzania Facebooka, używamy „Custom Audiences Pixel” z Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) Witryna implementuje jeden piksel Facebooka, który łączy się z serwerami Facebooka, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, komunikując się z serwerem Facebooka, że odwiedziłeś naszą stronę internetową i przypisując te informacje do twojego osobistego konta użytkownika Facebook. Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, a także swoich praw w tym zakresie i sposobów ochrony prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/

Możesz wyłączyć funkcję „Facebook Custom Audiences” dla zalogowanych użytkowników na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ . Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook, odwiedź https://www.facebook.com/about/privacy/ .

9. Wtyczki mediów społecznościowych

Korzystanie z wtyczek społecznościowych z Facebooka, Google, Twittera, Instagrama, Pinterest
Nasza strona internetowa używa wtyczek społecznościowych („wtyczek”) z sieci społecznościowych.
Gdy odwiedzasz stronę naszej witryny zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Treść wtyczki jest przesyłana przez odpowiedniego dostawcę bezpośrednio do przeglądarki i zintegrowana ze stroną. Poprzez integrację wtyczek dostawcy otrzymują informacje, że twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz profilu lub nie jesteś zalogowany. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane przez przeglądarkę bezpośrednio do serwera odpowiedniego dostawcy (prawdopodobnie w USA) i tam przechowywane. Jeśli jesteś zalogowany do jednej z usług, dostawcy mogą bezpośrednio przypisać wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w odpowiedniej sieci społecznościowej. W przypadku interakcji z wtyczkami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Udostępnij”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio na serwer dostawcy i tam przechowywane. Informacje zostaną również opublikowane w sieci społecznościowej i wyświetlone tam Twoim kontaktom. Służy to ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez usługodawcę, a także opcję kontaktu oraz powiązane prawa i opcje ustawień w celu ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności dostawcy.
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe przypisywały dane zebrane za pośrednictwem naszej strony internetowej bezpośrednio do Twojego profilu w odpowiedniej usłudze, musisz wylogować się z odpowiedniej usługi przed odwiedzeniem naszej witryny. Możesz całkowicie zapobiec ładowaniu wtyczek nawet przy użyciu dodatków do przeglądarki. Na przykład z blokadą skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

Wtyczki wideo Youtube
Na tej stronie zawarte są treści od zewnętrznych dostawców. Te treści są dostarczane przez Google LLC („Dostawca”).
Serwis YouTube jest obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W przypadku filmów z YouTube, które są zawarte w naszej witrynie, włączone są zaawansowane ustawienia prywatności. Oznacza to, że odwiedzający stronę internetową nie gromadzą ani nie przechowują żadnych informacji, chyba że odtwarzają wideo. Włączenie filmów służy ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważenia interesów, w optymalnym marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.
Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców, a także ich praw i opcji ustawiania w celu ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Google http://www.google.com/intl/de/+/policy /+1button.html .

Wtyczki wideo Vimeo
Na tej stronie zawarte są treści od zewnętrznych dostawców. Treści te są dostarczane przez Vimeo LLC („Dostawca”). Integracja Videso służy ochronie naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, w celu optymalnego marketingu naszej oferty zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO.
Operatorem Vimeo jest Vimeo LLC, 555 West 18th Street, Nowy Jork 10011, USA („Vimeo”).
W przypadku filmów Vimeo, które są zintegrowane po naszej stronie, narzędzie do śledzenia Google Analytics jest automatycznie zintegrowane. Nie mamy wpływu na ustawienia śledzenia, a także na wyniki analizy i nie możemy ich zobaczyć. Ponadto sygnały nawigacyjne w sieci Web są ustawiane poprzez osadzanie filmów Vimeo na odwiedzających witrynę.

Aby zapobiec ustawianiu śledzących plików cookie Google Analytics, możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.
Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Jako alternatywę dla wtyczki do przeglądarki możesz kliknąć ten link, aby zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics w tej witrynie w przyszłości. Plik cookie rezygnacji jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie, musisz ponownie kliknąć link.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców, a także ich prawa w tym zakresie i ustawienia opcji ochrony Twojej prywatności, zapoznaj się z polityką prywatności Vimeo

10. Wysyłanie przypomnień o ocenie e-mailem

Jeśli wyrazisz wyraźną zgodę zgodnie z Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. Jeśli wydałeś DSGVO, użyjemy twojego adresu e-mail jako przypomnienia, aby przesłać ocenę twojego zamówienia za pośrednictwem naszego systemu oceny.
Zgoda ta może zostać w dowolnym momencie odwołana poprzez wysłanie wiadomości do opcji kontaktu opisanej poniżej.

11. Opcje kontaktu i twoje prawa

Jako ofiara masz następujące prawa:

 • zgodnie z art. 15 RODO prawo do żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych w zakresie w nim określonym;
 • zgodnie z Art. 16 RODO prawo do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych lub uzupełnionych przez nas danych osobowych;
 • zgodnie z Art. 17 DSGVO prawo do żądania usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych, chyba że dalsze przetwarzanie
  - korzystać z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  - w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
  - ze względu na interes publiczny lub
  - w celu dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych
  jest wymagane;
 • zgodnie z Art. 18 DSGVO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile
  - kwestionujesz dokładność danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odrzucasz jego usunięcie;
  - nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
  - złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;
 • zgodnie z Art. 20 DSGVO prawo do otrzymania danych osobowych przekazanych nam w uporządkowanym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do żądania przeniesienia na inną osobę odpowiedzialną;
 • zgodnie z Art. 77 RODO prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Zasadniczo możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą główną naszej firmy.


W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, informacji, korekty, blokowania lub usuwania danych oraz odwołania jakiejkolwiek zgody lub sprzeciwu wobec określonego wykorzystania danych, prosimy o kontakt:

Livario GmbH
Steffen Fuchs
Elso-Klöver-Straße 9
21337 Lüneburg
Niemcy
+49 (0) 4131/927 9648

************************************************** ******************
prawo
W zakresie, w jakim przetwarzamy dane osobowe, jak wyjaśniono powyżej, w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów, które dominują w kontekście wyważania interesów, możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu ze skutkiem na przyszłość. Jeśli przetwarzanie ma na celu marketing bezpośredni, możesz skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, jak opisano powyżej. O ile przetwarzanie odbywa się w innych celach, masz prawo do sprzeciwu tylko wtedy, gdy istnieją powody wynikające z Twojej konkretnej sytuacji.

Po skorzystaniu z prawa do sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać twoich danych osobowych do tych celów, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przewyższają twoje interesy, prawa i wolności, lub jeżeli przetwarzanie roszczenia, wykonania lub obrony Roszczenia prawne służą.

Nie dotyczy to przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego. Wtedy nie będziemy przetwarzać twoich danych osobowych w tym celu. ************************************************** ******************


Polityka prywatności utworzona z prawnikiem Trusted Shops we współpracy z prawnikami Wilde Beuger Solmecke .

 

Wyświetlony