• Bezpieczna płatność
  • Szybka dostawa
  • +49 4131 9279648

Regulamin o odstąpieniu

Regulamin o odstąpieniu

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres wycofania wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz się z nami skontaktować

Livario GmbH
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg
Niemcy

Telefon: +49(0) 4131/927 964 8
Faks: +49(0) 4131/927 992 0

za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz użyć załączonego formularza odstąpienia od umowy, który nie jest wymagany.

Aby zachować okres odstąpienia, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia.

Jeśli dostarczymy produkty do klientów spoza Niemiec, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone w przypadku rezygnacji.

Konsekwencje odstąpieniu

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa oferowana przez nas dostawa) muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Klienci z Niemiec mogą bezpłatnie zwrócić towar za pośrednictwem naszego portalu zwrotów. Etykieta bezpłatnej wysyłki zwrotnej musi zostać utworzona i wydrukowana w naszym portalu zwrotów na stronie https://go.livario.com . Jeśli dostarczymy produkty do klientów spoza Niemiec, koszty wysyłki nie zostaną zwrócone w przypadku rezygnacji. Dotyczy to również kosztów zwrotu. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę. Możemy odmówić Ci zwrotu, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dopóki nie dostarczysz dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić nam towar niezwłocznie, aw każdym razie nie później niż czternaście dni od daty, w której poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Musisz zapłacić tylko za możliwą utratę wartości towarów, jeśli utrata wartości wynika z postępowania, które nie jest konieczne do zbadania charakteru, cech i funkcjonalności towarów.

>> Pobierz przykładowy formularz odstąpienia od umowy

 

Wyświetlony