• Veilige betaling
  • Snelle levering
  • +49 4131 9279648

Algemene voorwaarden

I. Consumenteninformatie

1. Informatie over de verkoper

Livario GmbH
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg
Duitsland

Directeur:
Joseph Hennigan

Hotline: +49 (0) 4131-9279-648
Fax: +49 (0) 4313-9179-920

2. Informatie over de goederen en de sluiting van het contract

Wanneer u via onze online shop bestelt, bestaat het bestelproces in totaal uit 3 stappen: In de eerste stap selecteert u het gewenste product. De essentiële kenmerken van de goederen worden getoond in de respectieve productbeschrijving. In de tweede stap heeft u de mogelijkheid om - indien gewenst - bij ons in te loggen als een nieuwe klant of in te loggen als een klant om gegevens die al door u zijn opgeslagen, op te halen. Voer in de derde stap de factuur en het afleveradres in. U hebt altijd de mogelijkheid om uw invoer te corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties en terug te keren naar vorige invoerschermen. Aan het einde van uw bestelling krijgt u de gelegenheid om alle belangrijke contractueel relevante informatie te bekijken voordat u uw bindende bestelling indient door op de knop 'Kopen' te klikken. Als geleverde goederen gebreken vertonen, heeft u de wettelijke garantieclaims. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantiebepalingen van toepassing.

3. Niet-bindend verzoek door presentatie van goederen

De presentatie van goederen in de online winkel 'dirndl.com' is slechts een niet-bindende uitnodiging voor u om goederen bij ons te bestellen. De verzending van de bestelling leidt dus niet tot het sluiten van het contract, maar is uw bindende aanbod om een koopcontract met ons (Livario GmbH) te sluiten. Het contract - over de verzonden goederen - komt tot stand met de levering van de goederen, die wij u per post meedelen.

4. Informatie voor het opslaan en afdrukken van de contracttekst

Na het plaatsen van de bestelling heeft u de mogelijkheid om het uit te printen. De contracttekst wordt door ons opgeslagen en naar u verzonden na verzending van uw bestelling samen met deze AV en klantinformatie schriftelijk (bijv. E-mail, fax of brief).

5. Gratis retour vanuit Duitsland

Klanten uit Duitsland kunnen de goederen gratis retourneren via ons retourportaal. Het gratis retouretiket moet worden gemaakt en afgedrukt in ons retourportaal op https://go.livario.com . Als we leveren aan consumenten buiten Duitsland, worden de verzendkosten niet terugbetaald in geval van annulering. Dit geldt ook voor de retourkosten.

> Klik hier voor het retourportaal

6. Annuleringsvoorwaarden

het terugtrekken

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u (Livario GmbH, Elso-Klöver-Straße 9, 21337 Lüneburg, Duitsland, telefoon: +49(0) 4131/927 964 8, fax: +49(0)4131/927 992 0) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. Met de Mail, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is.


Als we leveren aan consumenten buiten Duitsland, worden de verzendkosten niet terugbetaald in geval van annulering.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Klanten uit Duitsland kunnen de goederen gratis retourneren via ons retourportaal. Het gratis retouretiket moet worden gemaakt en afgedrukt in ons retourportaal op https://go.livario.com . Als we leveren aan consumenten buiten Duitsland, worden de verzendkosten niet terugbetaald in geval van annulering. Dit geldt ook voor de retourkosten. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. U draagt de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

II Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen Livario GmbH en de koper zijn alleen de volgende voorwaarden van toepassing in hun geldige versie op het moment van de bestelling. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen van toepassing als Livario GmbH uitdrukkelijk akkoord gaat met hun geldigheid.

§ 2 Totstandkoming van het contract

De presentatie van goederen in de online winkel 'dirndl.com' is slechts een niet-bindende uitnodiging voor u om goederen bij ons te bestellen. Door een bestelling bij ons in te dienen, doet u een bindend aanbod om een koopcontract met ons (Livario GmbH) te sluiten. We zullen de ontvangst van uw bestelling onmiddellijk per e-mail bevestigen. In deze bevestigingsmail is nog geen acceptatie van het contract te zien. De beslissing over het al dan niet accepteren van een bestelling is naar eigen goeddunken. Als we een bestelling niet uitvoeren, zullen we u onmiddellijk informeren. De aanvaarding van het aanbod door ons vindt plaats door levering van de goederen. Wij informeren u over de verzending per e-mail. Over goederen van een en dezelfde bestelling die niet zijn verzonden en ook niet in deze e-mail staan, komt er geen verkoopcontract tot stand. Livario GmbH verkoopt goederen alleen aan personen van de wettelijke leeftijd die volwassen zijn.

§ 3 prijzen, verzending en betaling

De aangegeven prijzen zijn definitieve prijzen en zijn inclusief de wettelijke btw. Indien nodig worden extra leverings- en verzendkosten afzonderlijk vermeld in de respectieve productpresentatie in de aanbieding. Leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten met zich meebrengen, zoals extra belastingen en / of rechten, zoals douanerechten. De volgende betaalmethoden zijn momenteel beschikbaar in onze winkel:

- Paypal (u betaalt het factuurbedrag via de online provider Paypal.) U moet daar in principe zijn geregistreerd of u zich eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen (behalve gasttoegang indien nodig.) Verdere informatie wordt tijdens het bestelproces verstrekt. )

- Creditcard (de kosten op uw creditcard worden in rekening gebracht na succesvolle afronding van de bestelling in de online shop.)

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.

§ 5 Auteursrechten

Alle inhoud op de site, inclusief tekst, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software, is ons eigendom of dat van onze gerelateerde bedrijven, licentienemers en / of inhoudaanbieders. Deze inhoud wordt beschermd door auteursrechten en andere rechten. Het gebruik ervan is alleen toegestaan met onze uitdrukkelijke toestemming.

§ 6 Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing met uitzondering van het VN-verkooprecht en het Duitse internationale privaatrecht.

 

Laatst bekeken