• Veilige betaling
  • Snelle levering
  • +49 4131 9279648

Bedrijfsgegevens

Informatie volgens § 5 TMG: 

Dirndl.com is een online shop van de Livario GmbH.

Verzendingsmagazijn / Retourzending acceptatie

Livario GmbH
Elso-Klöver-Straße 9
21337 Lüneburg
Duitsland

Hoofdkantoor / factuuradres

Livario GmbH
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg
Duitsland

Telefoon: +49(0) 4131 / 927 964 8
Telefax: +49(0) 4131 / 927 992 0

dirndl-mail

Directeur
Joseph Hennigan

Handelsregister: Lokaal gerechtshof Lüneburg - HRB 204653
Belastingnummer: 33/204/01590
BTW-nummer: DE287514401

Onze bankgegevens: 

Rekeninghouder: Livario GmbH
Rekeningnummer: 0722244000
SORTEERCODE: 5008000000
Kredietinstelling: Commerzbank AG

IBAN: DE75 5008 0000 0722 2440 00 00
BIC: DRESDEFFXXXXX

Wettelijke informatie

Aansprakelijkheid voor de inhoud:

De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen garantie overnemen. Als dienstverlener zijn wij volgens §§ 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud aan deze zijden na de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot en met 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om als aanbieder van diensten de doorgestuurde of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op een illegale activiteit duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment dat men op de hoogte is van een concrete overtreding van de wet. Zodra wij van dergelijke inbreuken kennis krijgen, zullen wij de inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de website verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke juridische inbreuken. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is zonder concreet bewijs van een inbreuk niet redelijk. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele juridische inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht en merkenrecht

Alle inhoud van dit webaanbod, zoals afbeeldingen, diagrammen en symbolen, teksten zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht en merkenrecht. 
Auteursrechten van derden worden gerespecteerd. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, informeert u ons dan a.u.b. hierover. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Elke verveelvoudiging, verspreiding, verwerking en gebruik van gegevens van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livario GmbH of de betreffende auteursrechthebbende is verboden. Dit geldt ook voor opslag en/of duplicatie in databases en op gegevensdragers.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website beschermd door het merkenrecht ten gunste van Livario GmbH. Dit geldt met name voor merken, typeaanduidingen, logo's en emblemen. Zij mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedistribueerd of gewijzigd voor enig doel, in het bijzonder voor reclame, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Livario GmbH. Gebruik op andere websites of in genetwerkte computersystemen is niet toegestaan.

Informatie over online geschillenbeslechting:

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor de onlinebeslechting van geschillen opgericht. Het platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit onlineverkoop- of onlinedienstencontracten. De klant heeft toegang tot het platform via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Laatst bekeken