• Veilige betaling
  • 4-6 dagen levertijd
  • Beste Prijs Garantie

Herroepingsrecht

Modelinstructies voor herroeping

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Livario GmbH, Elso-Klöver-Straße 9, 21337 Lüneburg, Duitsland, telefoon: +49 (0) 4131-9279-648) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website https:https://hilfe.dirndl.com/nl/support/tickets/new. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Het herroepingsrecht bestaat niet voor de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Klanten uit Duitsland kunnen de goederen gratis retourneren via ons retourportaal. Het gratis retouretiket moet worden gemaakt en afgedrukt in ons retourportaal op http://go.livario.com . Als we leveren aan consumenten buiten Duitsland, worden de verzendkosten niet terugbetaald in geval van annulering. Dit geldt ook voor de retourkosten. 

 

Modelformulier voor herroeping

(Indien u het contract wenst te beëindigen, gelieve dit formulier in te vullen en op te sturen naar het aangegeven adres):

–Livario GmbH, Elso-Klöver Straße 9, 21337 Lüneburg, Duitsland; Tel.:+49 4131 9279648, e-mail adress:

–Ik herroep hierbij het contract dat ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen:

 

— Besteld op / ontvangen op:

 

— Naam

 

— Adress

 

— Handtekening (alleen indien dit formulier op papier wordt ingeleverd)

 

— Datum(*) Delete as appropriate

Laatst bekeken
Wrong turn?
Choose a language in which you would like the content to be displayed
Choose a language