• Veilige betaling
  • Snelle levering
  • +49 4131 9279648

Herroepingsrecht

Annulering

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen dit contract op te zeggen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Livario GmbH
Stadtkoppel 26
21337 Lüneburg
Duitsland

Telefoon: +49(0) 4131/927 964 8
Fax: +49(0)4131/927 992 0

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is.

Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingsperiode.

Als we leveren aan consumenten buiten Duitsland, worden de verzendkosten niet terugbetaald in geval van annulering.

Gevolgen van de annulering

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, hebben we alle betalingen geselecteerd die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de meest gunstige standaardlevering die we aanbieden moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt, terugbetalen. Klanten uit Duitsland kunnen de goederen gratis retourneren via ons retourportaal. Het gratis retouretiket moet worden gemaakt en afgedrukt in ons retourportaal op http://go.livario.com . Als we leveren aan consumenten buiten Duitsland, worden de verzendkosten niet terugbetaald in geval van annulering. Dit geldt ook voor de retourkosten. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. U draagt de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

 

Modelformulier voor herroeping

(Indien u het contract wenst te beëindigen, gelieve dit formulier in te vullen en op te sturen naar het aangegeven adres):

–Livario GmbH, Elso-Klöver Straße 9, 21337 Lüneburg, Duitsland; Tel.:+49 4131 9279648, e-mail adress:

–Ik herroep hierbij het contract dat ik heb gesloten voor de aankoop van de volgende goederen:

....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... .......................................................................

Besteld op / ontvangen op: ...................................................................................................

Naam ...................................................................................................

Adress ................................................................................................... ................................................................................................... ...................................................................................................

Handtekening (alleen indien dit formulier op papier wordt ingeleverd)

...................................................................................................

Datum

........... ............................................................................

 

 

Laatst bekeken