• Veilige betaling
 • Snelle levering
 • +49 4131 9279648

Privacybeleid

Privacy Policy

Wij waarderen uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u gedetailleerd over de verwerking van uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een webpagina wordt opgeroepen, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van opvraging, overgedragen gegevensvolume en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de opvraging documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd met als doel een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO het behoud van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in een correcte presentatie van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hostingdiensten door een derde partij
In het kader van een verwerking namens ons, biedt een externe provider de services voor het hosten en weergeven van de website. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen, die voornamelijk gerechtvaardigd zijn in het belang van het afwegen van onze belangen, om ons aanbod correct te presenteren. Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren die worden verstrekt in de online shop zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het kader dat hier wordt uitgelegd.

Deze dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

2. Gegevensverzameling en gebruik voor contractuitvoering en het openen van een klantaccount

We verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling, wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail) of bij het openen van een klantaccount. Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de verplichte gegevens voor het contract nodig hebben, of om uw contact te verwerken of het klantaccount te openen en zonder hun specificatie, de bestelling en / of het account te openen, of het contact niet kunnen verzenden , De verzamelde gegevens worden weergegeven in de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b DSGVO voor contractafhandeling en verwerking van uw vragen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om verder gegevensgebruik te gebruiken, de is wettelijk toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht naar de hieronder beschreven contactoptie of via een speciale functie in de klantaccount.

3. Gegevensoverdracht

Voor de uitvoering van het contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b DSGVO, wij geven uw gegevens door aan de rederij die is belast met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Afhankelijk van de betalingsserviceprovider die u tijdens het bestelproces selecteert, zullen we de verzamelde betalingsgegevens doorsturen naar de betalingsinstelling die verantwoordelijk is voor de betaling en alle door ons in opdracht gegeven betalingsdienstaanbieders naar de geselecteerde betalingsservice. Gedeeltelijk verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens zelf, zolang u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces aanmelden bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit verband is het privacybeleid van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Wij gebruiken betalingsdienstaanbieders die zijn gevestigd in een staat buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonsgegevens aan dit bedrijf vindt alleen plaats in de context van de noodzaak om het contract na te komen.

Gegevensoverdracht naar verzenddienstverlener
Voor zover u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven tijdens of na uw bestelling, geven wij u toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, lit. een DSGVO stuurt uw e-mailadres en telefoonnummer door naar de geselecteerde koeriersdienstverlener, zodat deze contact met u kan opnemen vóór levering voor kennisgeving van levering of coördinatie.

De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de koerierdienst op het onderstaande contactadres. Na intrekking zullen wij uw gespecificeerde gegevens verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op verder gegevensgebruik, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Functionaris voor gegevensbescherming van DHL
Gabriela Krader, LL.M
Deutsche Post AG
53250 Bonn
Duitsland

UPS Europe SA
Let op: Gegevensbeschermingsautoriteit
Ave Ariane 5
Brussel, B-1200
België

4. E-mailnieuwsbrief en e-mailreclame

E-mail adverteren met registratie voor de nieuwsbrief
Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen we de door u vereiste of afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. om een DSGVO te verzenden.

Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een speciale link in de nieuwsbrief. Na uitschrijving zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op verder gegevensgebruik, dat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

E-mail adverteren zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een goed of dienst en u hebt geen bezwaar gemaakt, behouden wij ons het recht voor op basis van § 7 Abs. 3 UWG regelmatig vergelijkbare producten aan te bieden, zoals de reeds gekochte te verzenden per e-mail uit ons assortiment. Dit dient om onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, te beschermen in een promotionele benadering door onze klanten.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een speciale link in het e-mailbericht, zonder andere kosten dan de basistarief voor verzending.

De nieuwsbrief wordt namens ons door een serviceprovider verzonden als onderdeel van een verwerking, waaraan we uw e-mailadres doorgeven.

Deze dienstverlener bevindt zich in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Postreclame en uw recht om bezwaar te maken
Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld om per post interessante aanbiedingen en informatie over onze producten te verzenden. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overwegend gerechtvaardigd zijn in het belang van het afwegen van onze belangen, in een promotionele benadering van onze klanten in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO.

De reclamemailings worden door een serviceprovider aan ons verstrekt als onderdeel van een verwerking, waaraan we uw gegevens doorgeven.
U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor deze doeleinden door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

5. Gegevensgebruik bij betalingsverwerking

credit check
Als we een voorschot betalen, bijvoorbeeld bij het kopen op rekening, is het noodzakelijk voor het sluiten van het contract overeenkomstig artikel 22, lid 2, lit. een DSGVO vereist om identiteits- en kredietinformatie te verkrijgen van gespecialiseerde dienstverlenende bedrijven (kredietreferentiebureaus). Voor dit doel zullen we uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor een kredietcontrole overdragen aan de volgende bedrijven:

SCHUFA Holding AG
Kormoranweg 5
65201 Wiesbaden
Duitsland

Creditreform Boniversum GmbH
Hellersbergstrasse 11
41460 Neuss
Duitsland

Er zal rekening worden gehouden met passende maatregelen om uw rechten, vrijheden en legitieme belangen te beschermen. U hebt de mogelijkheid om uw standpunt te presenteren en de beslissing aan te vechten door contact te maken met de hieronder beschreven contactopties. Na voltooiing van het contract worden uw gegevens die voor dit doel zijn verwerkt, verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of als we ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken dan wettelijk is toegestaan en waarover we u in deze verklaring informeren.

Wij willen u attenderen op de algemene voorwaarden en privacyverklaringen van de financiële dienstverleners waarmee wij nauw samenwerken:

PayPal (PayPal (Europa) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg)
Privacybeleid: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal-algemene voorwaarden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legal


6. Integratie van de Trusted Shops Trust Badge

Om ons Trusted Shops-kwaliteitszegel en de verzamelde beoordelingen en het aanbod van Trusted Shops-producten voor kopers na het plaatsen van een bestelling weer te geven, is de Trusted Shops Trust-badge op deze website opgenomen.

Dit dient om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, te beschermen bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO. De Trustbadge en de geadverteerde diensten worden aangeboden door Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen.
Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en automatisch overschreven binnen zeven dagen na het einde van uw paginabezoek.
Verdere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, voor zover u hiermee hebt ingestemd, na de voltooiing van een bestelling voor het gebruik van Trusted Shops-producten beslist of zich al voor het gebruik hebt geregistreerd. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

7. Cookies, webanalyse en advertenties

Om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten weer te geven of voor marktonderzoek, gebruiken we zogenaamde cookies op verschillende pagina's. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd na het einde van de browsersessie, dat wil zeggen na het afsluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). De opslagduur is te vinden in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel beslist over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies uitsluit voor specifieke gevallen of in het algemeen. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn te vinden voor de betreffende browser via de volgende links:
Internet Explorer ™: http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari ™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
Chrome ™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&hlrm=en&answer=95647
Firefox ™ https://support.mozilla.org/en/kb/cookies-allow-and-dispose
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Als onderdeel van het gebruik van Google Analytics (zie hieronder), maakt deze website ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie, waarmee u uw browser kunt herkennen wanneer u andere websites bezoekt. Dit dient om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, te beschermen bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO. De automatisch door de cookie gegenereerde informatie over het bezoeken van deze website wordt naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt ingekort door de IP-anonimisering op deze website te activeren voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere website-gerelateerde diensten aan te bieden. Dit dient voor het behoud van onze legitieme belangen, die overheersen in het kader van een belangenafweging, voor een optimale marketing van onze website. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Na het verlopen van het doel en het einde van het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de gegevens die in deze context zijn verzameld, verwijderd.
Google Double Click is een aanbieding van Google LLC. (Www.google.de).
Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Via deze link kunt u de DoubleClick-cookie uitschakelen. Bovendien kunt u uzelf informeren over het instellen van cookies en aanpassingen doen aan de Digital Advertising Alliance . Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of in het algemeen uitsluit. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyses
Voor website-analyse maakt deze website gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (www.google.com). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voorafgaand aan verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt doorgaans niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt. Na het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, worden de gegevens die in deze context zijn verzameld, verwijderd.

Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt het verzamelen van de gegevens (inclusief uw IP-adres) gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics deze website in de toekomst verzamelt. Een opt-out-cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

Criteo

We maken gebruik van de service van Criteo SA, 32 Rue Blanche - 75009 Parijs - Frankrijk. Wanneer u onze websites bezoekt of een aankoop doet, worden geanonimiseerde gegevens over de bekeken of gekochte producten opgeslagen in cookies voor identificatiegegevens die de browser identificeren (zogenaamde advertentie-ID's / advertentie-ID's). Als u vervolgens partnerwebsites bezoekt of apps van partners gebruikt, wordt de browser of het apparaat herkend door de advertentie-ID. We kunnen u dan onze advertenties daar tonen of via Criteo, partners zullen adverteren op basis van surf- / gebruikersgedrag op onze site (beperkt tot uw bezoeken gedurende de afgelopen 30 dagen).

Uw technische tegenstrijdigheden

Als u tijdelijk of in het algemeen niet langer onze aangepaste service voor onze producten wenst, kunt u deze deactiveren met een eenvoudige muisklik of, indien van toepassing, wanneer u een app gebruikt via instellingen in de app. U vindt ofwel informatie over een link op banneradvertenties, meestal gemarkeerd met een "i" (voor informatie), die u naar verdere pagina's brengt om de functie uit te schakelen.
Criteo legt u hier op https://www.criteo.com/privacy/ ook uit hoe u de service kunt afsluiten.

Als alternatief kunt u het gebruik van dergelijke cookies door een groot aantal externe providers deactiveren, bijvoorbeeld door de deactiveringspagina van het netwerkadvertentie-initiatief http://www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen en daar de juiste instellingen te maken.

Bing-advertenties

Onze online winkel maakt gebruik van het Bing Ads online advertentieprogramma en bijbehorende Conversion Tracking, een analyseservice van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS, "Microsoft"). Wanneer u op een advertentie van Microsoft Bing Ads klikt, wordt een cookie op uw apparaat geplaatst die wordt gebruikt voor het bijhouden van conversies. Als u een website van onze online winkel bezoekt en de cookie voor het bijhouden van conversies nog steeds geldig is, dan kunnen Microsoft Bing Ads en we kunnen vaststellen dat u op de Bing Ads-advertentie klikte en naar de pagina werd doorverwezen. We gebruiken de informatie die is verzameld via de Conversion Tracking-cookie om statistieken samen te stellen over het gebruik van Microsoft Bing-advertenties. We leren onder meer over het totale aantal gebruikers dat op een advertentie heeft geklikt die we op Microsoft Bing Ads hebben geplaatst en zo naar een website van onze online shop zijn gekomen.
U kunt toegang krijgen tot de gegevensbeschermingsvoorwaarden van Microsoft voor de verwerking van verzamelde gegevens via de volgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/ .

Uw technische tegenstrijdigheden

Bing-advertenties kunnen op elk moment worden gedeactiveerd. Volg de instructies http://choice.microsoft.com/en-US/opt-out .

Hotjar

Om de gebruikerservaring op onze websites te verbeteren, gebruiken we de software Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar kunnen we het gebruikersgedrag (muisbewegingen, klikken, schuifhoogte, etc.) op onze website meten en evalueren. Voor dit doel kunnen Hotjar-cookies op apparaten van gebruikers en gebruikers dergelijke gegevens gebruiken. B. Browserinformatie, besturingssysteem, bewaartijd op de pagina, enz. Opslaan.

FactFinder

Deze website maakt gebruik van de zoekfunctie Factfinder, een programma van Omikron Data Quality GmbH, Habermehlstr. 17, 75172 Pforzheim.
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. https://www.fact-finder.de/datenschutz.html

Google-lettertypen

Op deze webpagina's worden externe lettertypen gebruikt, Google-lettertypen. Google Fonts is een service van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). De integratie van deze weblettertypen gebeurt via een serveroproep, meestal een Google-server in de VS. Dit wordt verzonden naar de server, welke van onze websites u heeft bezocht. Ook wordt het IP-adres van de browser van de terminal van de bezoeker van deze website opgeslagen door Google. Voor meer informatie, zie het Privacybeleid van Google, dat hier te vinden is: www.google.com/fonts#AboutPlace:about www.google.com/policies/privacy/

Google Tag Manager

Deze website gebruikt Google Inc. Google Tag Manager voor webanalyses (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren vanuit één interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookieloos domein en verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie. De tool activeert andere tags, die mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Uw technische tegenstrijdigheden

Indien uitgeschakeld op domein- of cookieniveau, blijft het van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager. http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

Facebook-pixels

Onze site gebruikt Facebook's bezoekersactiepixel voor conversiemeting, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook").

Op deze manier kan het gedrag van de bezoekers van de site worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de provider door op een Facebook-advertentie te klikken. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als de beheerder van deze website, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor zijn eigen advertentiedoeleinden kan gebruiken, in overeenstemming met de Facebook-gegevensrichtlijn . Als gevolg hiervan kan Facebook ervoor zorgen dat advertenties op Facebook en buiten Facebook worden weergegeven. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

In het privacybeleid van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/ .

Uw technische tegenstrijdigheden

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u zich afmelden voor op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/preferentialmanagement/.

Visual Website Optimizers

(1) Deze website blijft gebruikersgedragsanalyses uitvoeren door middel van zogenaamde A / B-tests. We kunnen u onze websites tonen met enigszins gevarieerde inhoud. Dit stelt ons in staat ons aanbod te analyseren, regelmatig te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De wettelijke basis voor A / B-testen is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO.

(2) Cookies worden op uw computer opgeslagen voor deze evaluatie.

(3) U kunt de evaluatie voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en door de opslag van cookies te voorkomen. Als u de opslag van cookies verhindert, wijzen wij erop dat u onze website mogelijk niet volledig kunt gebruiken. Voorkomen van de opslag van cookies is mogelijk door in uw browser in te stellen. Als u niet akkoord gaat met de opslag van uw anoniem verzamelde bezoekersgegevens, kunt u voorkomen dat ze de volgende link gebruiken (http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php). Deze website genereert een nieuwe link door de link van de bezochte pagina naar het daarvoor bestemde veld te kopiëren, zodat de website kan worden gebruikt zonder de bewerkingen die u hebt uitgevoerd vast te leggen. We wijzen erop dat dit geen instelling is die is opgeslagen, maar dat de link opnieuw moet worden gegenereerd wanneer u opnieuw bezoekt of een andere website bezoekt.

(4) Voordat de analyses worden uitgevoerd, worden de IP-adressen ingekort. Een directe persoonlijke relatie kan dus worden uitgesloten. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door ons worden verzameld.

(5) De dienstverlener van de analyse is Visual Website Optimizer (een aanbod van Wingify Software Private Limited, 404, Gopal Heights, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India). Privacy-informatie van derden is beschikbaar op vwo.com/privacy-policy/ .

Ve Interactive

Onze website maakt gebruik van retargeting-technologie van Ve Interactive Limited, 15-19 Bakers Row, Londen, EC1R 3DG. Ve Interactive Java-fragmenten die op uw computer worden uitgevoerd wanneer u de webpagina gebruikt en waarmee u uw gebruik van de website kunt analyseren en de invoer van het cacheformulier op de website worden gebruikt. De op deze manier gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Ve Interactive in Londen en daar maximaal 30 dagen opgeslagen. Namens ons zal Ve Interactive deze informatie gebruiken om u de in de cache opgeslagen gegevens te e-mailen als de verbinding met uw computer onstabiel wordt of verbreekt. De gegevens die door VeApps vanuit uw browser worden verzonden, worden niet samengevoegd met andere gegevens op de website. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming, worden absoluut anonieme gegevens opgeslagen in cookies op uw computer en na 30 dagen verwijderd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluaties. Vind meer informatie over hoe Ve Interactive Ltd. U kunt uw gegevens ook verwerken en tracking uitschakelen op http://www.veinteractive.com/about-us/legal-policies/veads-privacy-policy/

Bonaanbiedingen van Sovendus GmbH

Voor de selectie van een momenteel interessant kortingsaanbod pseudonimiseren en coderen we de hash van uw e-mailadres en uw IP-adres naar Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 (1) (f) GDPR). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres zal worden gebruikt om rekening te houden met mogelijke oppositie tegen reclame door Sovendus (artikel 21, lid 3, artikel 6, lid 1, onder c) DSGVO). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (Art. 6 (1) f DSGVO). Voor factureringsdoeleinden sturen we ook een gepseudonimiseerd ordernummer, orderwaarde met valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel naar Sovendus (artikel 6, lid 1 f DSGVO). Als u geïnteresseerd bent in een couponaanbieding van Sovendus, is er geen advertentieconflict met uw e-mailadres en klikt u op de couponbanner die alleen in dit geval wordt weergegeven. We coderen uw adres, naam en e-mailadres naar Sovendus Bereiding van de tegoedbon (Art. 6 (1) (b), f DSGVO).

Raadpleeg de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.de/datenschutz voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus .

Voordelen aangeboden door Sovendus GmbH

Voor de selectie van een interessant aanbod van regionaal belang zullen we de aanhef, het geboortejaar, het land, de postcode, de hash-waarde van het e-mailadres en uw IP-adres pseudonimiseren en coderen naar de Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe (Sovendus) (Art. 6 (1) (f) GDPR). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres zal ook worden gebruikt om rekening te houden met mogelijke oppositie tegen reclame door Sovendus (artikel 21, lid 3, artikel 6, lid 1, onder c) AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt voor gegevensbeveiliging en wordt in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (Art. 6 (1) f DSGVO).

Voor zover nodig voor het respectieve aanbod van voordelen, door te klikken op het aanbod van voordelen aan Sovendus van ons uw naam, uw adresgegevens, uw e-mailadres en / of uw telefoonnummer ter voorbereiding op het gepersonaliseerde verzoek van de voordeelaanbieding bij de gecodeerde verzonden productaanbieder (artikel 6 Abs .1 b, f DSGVO).
Raadpleeg de online richtlijnen voor gegevensbescherming op www.sovendus.de/datenschutz voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus .

8. Adverteren via marketingnetwerken

Google AdWords Remarketing
Google Adwords promoot deze site op de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Voor dit doel wordt bij het bezoeken van onze website de zogenaamde Remarketing-cookie ingesteld door Google, die automatisch een op interesse gebaseerde CookieID toestaat en op basis van de pagina's die u bezoekt op een op interesses gebaseerde reclame. Dit dient om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, te beschermen bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO. Na het verstrijken en het einde van het gebruik van Google AdWords Remarketing door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens verwijderd.

Aanvullende verwerking vindt alleen plaats als u ermee hebt ingestemd dat Google uw web- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om uw advertenties op internet te personaliseren. te zien. In dit geval, wanneer u zich aanmeldt bij Google tijdens het paginabezoek van onze website, gebruikt Google uw gegevens met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor remarketing op verschillende apparaten. Hiertoe koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te maken.

Google AdWords Remarketing is een aanbieding van Google LLC (www.google.com). Google LLC heeft zijn hoofdkantoor in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken. Als gevolg van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een passend niveau van gegevensbescherming ingesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

U kunt de remarketing-cookie uitschakelen via deze link . Bovendien kunt u uzelf informeren over het instellen van cookies en aanpassingen doen aan de Digital Advertising Alliance .

Facebook aangepaste doelgroepen
Om op interesses gebaseerde advertenties te promoten bij bezoekers van onze site tijdens een bezoek aan Facebook, gebruiken we "Custom Audiences Pixel" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook") Website implementeert één pixel van Facebook, die verbinding maakt met de Facebook-servers wanneer u onze website bezoekt, communiceert met de Facebook-server dat u onze website hebt bezocht en deze informatie toewijst aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, evenals uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen.

U kunt de functie "Facebook Custom Audiences" voor ingelogde gebruikers uitschakelen op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ . Ga voor meer informatie over gegevensverwerking via Facebook naar https://www.facebook.com/about/privacy/ .

9. Social media plug-ins

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest
Onze website maakt gebruik van sociale plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken.
Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangen de providers de informatie dat uw browser de bijbehorende pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van de betreffende provider (mogelijk in de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bent aangemeld bij een van de services, kunnen de providers het bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw profiel in het respectieve sociale netwerk. Als u interactie hebt met de plug-ins, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te klikken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk geplaatst en daar aan uw contacten weergegeven. Dit dient om onze legitieme belangen, die in het kader van een belangenafweging overheersen, te beschermen bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO.
Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de provider, evenals een contactoptie en uw gerelateerde rechten en instellingen voor het beschermen van uw privacy, raadpleeg het privacybeleid van de provider.
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html
https://help.instagram.com/155833707900388
https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks toewijzen aan uw profiel in de respectieve service, moet u zich afmelden bij de overeenkomstige service voordat u onze website bezoekt. U kunt volledig voorkomen dat de plug-ins worden geladen, zelfs met add-ons voor uw browser. Bijvoorbeeld met de scriptblokkeerder "NoScript" (http://noscript.net/).

YouTube-videoplug-ins
Op deze website is inhoud van externe providers opgenomen. Deze inhoud wordt geleverd door Google LLC ("Provider").
YouTube wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

Voor video's van YouTube, die op onze site zijn opgenomen, is de geavanceerde privacyinstelling ingeschakeld. Dit betekent dat er geen informatie wordt verzameld en opgeslagen op YouTube door websitebezoekers, tenzij ze de video afspelen. De opname van de video's dient voor het behoud van onze legitieme belangen, die overheersen in de context van een belangenafweging, in een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO.
Voor informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de providers, evenals hun rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy, raadpleegt u het privacybeleid van Google http://www.google.com/intl/de/+/policy /+1button.html .

Vimeo Video-plug-ins
Op deze website is inhoud van externe providers opgenomen. Deze inhoud wordt geleverd door Vimeo LLC ("Provider"). De integratie van de Videso dient voor het behoud van onze legitieme belangen bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO.
Vimeo wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, VS ("Vimeo").
Voor video's van Vimeo, die aan onze kant zijn geïntegreerd, wordt de trackingtool Google Analytics automatisch geïntegreerd. We hebben geen invloed op de instellingen van de tracking en de resultaten van de analyse en kunnen deze niet zien. Daarnaast worden webbakens ingesteld via het inbedden van Vimeo-video's op de bezoekers van de website.

Om het instellen van Google Analytics-trackingcookies te voorkomen, kunt u de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.
Daarnaast kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics deze website in de toekomst verzamelt. Een opt-out-cookie wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.
Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door de providers, evenals hun rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, raadpleeg het privacybeleid van Vimeo

10. Evaluatie-herinneringen per e-mail verzenden

Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. tijdens of na uw bestelling. Als u een DSGVO heeft uitgegeven, gebruiken wij uw e-mailadres als herinnering om een evaluatie van uw bestelling in te dienen via ons beoordelingssysteem.
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht naar de hieronder beschreven contactoptie.

11. Contactopties en uw rechten

Als slachtoffer hebt u de volgende rechten:

 • volgens artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin gespecificeerde reikwijdte;
 • in overeenstemming met artikel 16 AVG, het recht om onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste of voltooide persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • in overeenstemming met artikel 17 DSGVO het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, tenzij de verdere verwerking
  - het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  - om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  - om redenen van algemeen belang of
  - om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
  is verplicht;
 • volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  - de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
  - de verwerking is onwettig, maar u weigert de verwijdering ervan;
  - we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u hebt ze nodig om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of
  - u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • in overeenstemming met artikel 20 DSGVO het recht om uw aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • volgens artikel 77 AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Over het algemeen kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werk of met ons hoofdkantoor.


Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en intrekking van een gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, kunt u contact opnemen met:

Livario GmbH
Steffen Fuchs
Elso-Klöver-Straße 9
21337 Lüneburg
Duitsland
+49 (0) 4131/927 9648

************************************************** ******************
recht op
Voor zover we persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd om onze legitieme belangen, die overwegend zijn in het kader van een belangenafweging, te beschermen, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met ingang voor de toekomst. Als de verwerking is bedoeld voor direct marketing, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Voor zover de verwerking voor andere doeleinden plaatsvindt, hebt u alleen bezwaar als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht om bezwaar te maken, zullen we uw persoonlijke gegevens niet verder verwerken voor deze doeleinden, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking van de bewering, uitoefening of verdediging van Juridische claims dienen.

Dit is niet van toepassing als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonlijke gegevens niet voor dit doel verwerken. ************************************************** ******************


Privacybeleid gecreëerd met de Trusted Shops- advocaat in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke advocaten .

 

Laatst bekeken